Pravidla a podmínky účasti v soutěži - Nevix s vámi!

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže „Nevix s vámi!“ (dále jen „Soutěž“) je Mgr. Pavel Neprášek, IČ: 72609541 se sídlem Nad nemocnicí 1603, Kadaň, PSČ 43201, podnikající na základě živnostenského oprávnění (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").
Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Facebook s ní není žádným způsobem spojen. Účastník Soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli Soutěže a nikoliv sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.

2. Trvání a místo soutěže

Soutěž se uskuteční ve dnech od 7. 3. 2016 do 7. 4. 2016 23:59 na území České republiky.
Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele na adrese www.facebook.com/nevix.cz (dále jen „Facebooková stránka“) provozované sociální sítí Facebook.

3. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), s platným uživatelským účtem na Facebooku, která splní podmínky účasti v Soutěži. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby.
Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

4. Vyloučení ze soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.
 
Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně, použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb, účast jménem třetí osoby (s jejím i bez jejího vědomí).

5. Průběh soutěže a výběr výherců

V rámci termínu Soutěže mohou Soutěžící posílat fotografie se zimním motivem s produkty z e-shopu Nevix.cz do zpráv na facebookovém profilu Pořadatele. Fotografie musí mít zimní motiv, evokovat zimu nebo musí být jinak spojena s tímto ročník období. Na fotografii musí být jasně viditelný produkt zakoupený v e-shopu Nevix.cz. Počet zaslaných fotografií je omezen na 3 ks na jednu osobu. Fotografie nemusí být pořízeny v termínu soutěže, datum pořízení není relevantní. Fotografie musí být rovněž vytvořeny Soutěžícím, případně třetí stranou, ale to pouze v takovém případě, je-li Soutěžící na fotografii viditelný (stojí modelem).
 
Je zakázáno využívat cizí fotografie, fotografie z fotobank a další fotografie, které Soutěžící nevytvořil, nebo na které nestojí modelem. Je rovněž zakázáno využívat k účasti v Soutěži herní mafie a další prostředky, které jsou v rozporu se soutěží, viz. odstavec 4 těchto Pravidel. Po ukončení Soutěže vybere Pořadatel 1 výherní fotografii, kterou odmění.

6. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Výhra v soutěži je: Pánské triko Specialized Long Sleeve 1st Layer 2012 (velikosti M nebo L)
Výherce bude kontaktován Pořadatelem Soutěže nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím sociální sítě Facebook nebo prostřednictvím e-mailu. O předání výher bude výherce informován rovněž sociální sítí Facebook nebo prostřednictvím e-mailu.  Pokud nedojde k zaslání kontaktních údajů výhercem do 14 dnů od kontaktování, či výherce výhru odmítne, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který může rozhodnout o jejím případném přidělení dalšímu Soutěžícímu. Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

7. Osobní údaje

Účastník soutěže zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a k provádění jakýchkoliv marketingových činností. Současně souhlasí s využitím své e-mailové adresy za účelem doručování informací komerční komunikace od Pořadatele. Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemným oznámení o odvolání doručeného společnosti.

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.
 
Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry.  Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.
 
V Kadani dne 4. 3. 2016

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies